Elektroniczne papierosy w szkołach

Nastąpił szybki wzrost popularności e-papierosów na całym świecie, bez odpowiedzi na pytania o ich bezpieczeństwo, skuteczność w redukcji szkód związanych z tradycyjnym paleniem i wpływu zmiany tradycyjnego palenia na e-palenie oraz łączny wpływ na zdrowie publiczne. Te produkty zmieniają się bardzo szybko, a wiele ustaleń z badań dotyczą starszych produktów, które nie mogą być istotne dla oceny nowych produktów, które mogą być bardziej bezpieczne i skuteczne jako urządzenia do podawania nikotyny. Ponadto marketing i inne czynniki środowiskowe mogą się różnić w zależności od kraju, więc schematy stosowania i ostateczny wpływ na zdrowie publiczne mogą się różnić. Poszczególne czynniki ryzyka i korzyści oraz łączny wpływ tych produktów występują w kontekście powszechnego i ustawicznego dostępu do tradycyjnych papierosów i innych wyrobów tytoniowych, z wysokim poziomem podwójnego zastosowania e-papierosów i tradycyjnych papierosów tytoniowych w tym samym czasie, wśród dorosłych i młodzieży. Dlatego warto czytać na bieżąco badania, których przedmiotem jest e-papieros. Wiele przydatnych informacji publikuje się min. na portalu e-papieros.edu.pl

Ocena toksyczności

Ważne jest, aby prawidłowo ocenić e-papierosy i indywidualną ekspozycję na toksyczne ryzyko. Należy również poprawnie wycenić skutki dla zdrowia. Dzięki temu stworzymy właściwy system bezpieczeństwa i opracujemy system oparty na faktach regulacyjnych, który skutecznie ochroni całą populację – dzieci i dorosłych, palących i niepalących – w kontekście przemysłu tytoniowego, jego marketingu i promowania tych produktów.

papieros elektronicznyOświadczenia zdrowotne i roszczenia dotyczące skuteczności dla rzucenia palenia są poparte dowodami naukowymi zdobywanymi na bieżąco. Używanie e-papierosów powinno być zabronione tam, gdzie korzystanie z tytoniu papierosowego jest zabronione, a produkty powinny podlegać takim samym marketingowym ograniczeniom jak papierosy tytoniowe. Dzięki temu uchronimy się skutecznie przed negatywnych oddziaływaniem e-papierosów i tradycyjnych papierosów, a także nie osłabimy dotychczas już wprowadzonych środków kontroli tytoniu. W ten sposób elektroniczny papieros nie będzie już wykorzystywany, gdziekolwiek i kiedykolwiek palacz będzie chciał.

E-papierosy są produkowane głównie w Chinach. Począwszy od końca 2013 roku wykryto znaczące różnice w technice produkcji e-papierosów, w tym różne stężenia nikotyny w roztworze użytym do wytworzenia aerozolu nikotyny (zwany również e-cieczą), różnej ilości roztworu w produkcie, różne substancje nośne (większość firm używała powszechnie glikolu propylenowego lub gliceryny), szeroka gama dodatków i aromatów, a także napięcie akumulatora.

Comments are closed.